Müfredat ve Mevzuat (Seçilmiş liste)

  • Eğitim-öğretim programlarına ilişkin yönerge ve süreçleri yeniden yapılandırdık.
  • M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini yeniledik.
  • M.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yeniledik.
  • M.Ü. Yaz Okulu Yönetmeliğini yeniledik.
  • M.Ü. Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesini yeniledik.
  • M.Ü. Eğitim-Öğretim Programları Yönergesini yeniledik.
  • M.Ü. Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesini hazırladık.
  • M.Ü. Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi hazırladık.