ECTS ve DS

Cumartesi, Mart 22nd, 2014 @ 10:57AM

Tüm programlarımız Diploma Eki Etiketi ile Avrupa’da tanınır hale geldi.
Müfredatımız Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uygun olarak yeniden
yapılandırıldı. Üniversitemiz, Diploma Eki ve ECTS etiketi almaya hak
kazandı.